เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟจราจรชนิด ๘ เหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]10
22 ประกาศประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟจราจรชนิด ๘ เหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]8
23 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 ]9
24 ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาลตำบลท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2562 ]7
25 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายร่วมใจพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2562 ]14
26 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเวทีคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลานอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2562 ]14
27 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำเดือน มกราคม 2562- มีนาคม 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]7
28 ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งใหญ่เสรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2562 ]9
29 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งใหญ่เสรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2562 ]8
30 ประโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่ายาง [ 19 มี.ค. 2562 ]10
31 จ้างโครงการก่อสร้างเวทีคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลานอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]15
32 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าโรงเรียนวิทยานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]15
33 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายผ่องศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]10
34 ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]7
35 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกท่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]7
36 ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายประชาอุทิศ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]7
37 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายประชาอุทิศ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]8
38 ประกาศจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายประปา 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]7
39 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายประปา ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]8
40 ประกาศกาศจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าโรงเรียนวิทยานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2562 ]9
 
|1หน้า 2|3|4|5|6