เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างเหมาบริการจัดหาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง โรงพระ พร้อมจัดหาพรม ตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ 20 ต.ค. 2560 ]20
22 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ [ 29 ก.ย. 2560 ]16
23 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งใหญ่ - พระแสง [ 22 ส.ค. 2560 ]21
24 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลาทับ-ทุ่งใหญ่ [ 22 ส.ค. 2560 ]20
25 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งสง - ทุ่งใหญ่ [ 22 ส.ค. 2560 ]19
26 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (กล้อง CCTV) [ 21 ส.ค. 2560 ]17
27 โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ของเทศบาลตำบลท่ายาง [ 4 ก.ค. 2560 ]19
28 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง [ 3 พ.ค. 2560 ]18
29 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง [ 3 พ.ค. 2560 ]18
30 ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 1 ชุด [ 21 เม.ย. 2560 ]18
31 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประปา 2 เริ่มต้นจากทางเชื่อมถนนสายทุ่งใหญ่ - หลักช้าง ถึงหัวสะพาน [ 11 เม.ย. 2560 ]15
32 โครงการปรับปรุงถนนสายช่องตลอดประชาอุทิศ [ 11 เม.ย. 2560 ]14
33 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทางหินคลุกถนนสายทุ่งใหญ่ - พระแสง [ 11 เม.ย. 2560 ]18
34 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซืัอวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ [ 10 เม.ย. 2560 ]17
35 ประกาศประมูลราคาเช่าโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลท่ายาง [ 24 มี.ค. 2560 ]22
36 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง [ 24 ก.พ. 2560 ]18
37 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของเทศบาลตำบลท่ายาง [ 22 ก.พ. 2560 ]19
38 ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง [ 10 ม.ค. 2560 ]16
39 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2559 [ 14 ธ.ค. 2559 ]19
40 โครงการปรับปรุงถนนภายในบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 28 พ.ย. 2559 ]20
 
|1หน้า 2|3